ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

เรื่องราวของอาจารย์ที่สอนในระดับมหาวิทย าลัยที่พบว่าตัวเองกำลังจะจากโลกนี้ไปด้วยโรคร้ายและ จะมีชีวิตอยู่อีกแค่ 6 เดือน เขาจึงเริ่มใช้ชีวิตแบบสุดติ่งทำทุกอย่างที่อยากทำก่ อนตาย